Service

Service

Hisslösningar

Kontakta oss för ett eget förslag på serviceavtal.

Service

Vi erbjuder avtal för service på era hissar en gång om året. Servicen dokumenteras i servicebok som kan uppvisas vid besiktning av akrediterat besiktningsorgan.

Vad som ingår i servicen och till vilket pris anpassas till era förutsättningar. Vanligtvis ingår smörjning, smörjmedel, säkerhetskontroll och förslitningskontroll, resa samt arbetad tid.

Kontakta oss för ett eget förslag på serviceavtal.