Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Vi har hisslösningen för dig!

Bostadsanpassning

Många av de arbeten vi utför görs till personer som av någon anledning behöver anpassa sitt hem utifrån en funktionsnedsättning. Det gäller oftast installation av hisslösning, dörröppnare eller spisvakt för att förhindra att skada uppkommer på grund av att någon exempelvis glömt en spisplatta på. I dessa fall har vi kontakt med den aktuella kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Kommunens handläggare arbetar bland annat utifrån Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574).

På Boverkets hemsida går att läsa följande om bostadsanpassningsbidrag:

”Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag, till exempel för att ta bort trösklar, byta ut badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Bidraget söker du hos din kommun.
Bor du i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt behöver du även ett intyg på att hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen säger ja till anpassningen.
Bidraget ges för vad som kallas fasta funktioner. Som vägledning kan sägas att en fast funktion är något som man vanligen inte tar med sig när man flyttar, till exempel en höj- och sänkbar köksinredning.

Det finns fler villkor för bidraget. Kontakta din kommun om du vill veta mer. Du kan också läsa om bidraget i Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidraget.”

Hör av dig till din hemkommuns handläggare för bostadsanpassningsbidrag för att få information om vad som gäller i just ditt fall.