Bergslagens Tekniska Service AB


Hem        Om företaget        Kontakt        Anställda        Service        Bostadsanpassning        Hisslösningar        Dörröppnare / Spisvakter
» Flow II  |  Tangent II  |  Acorn  |  T-80  |  A-hiss  |  B-hiss  |  Homelift  |  Låglyft  |  Småvaruhissar

BKG småvaruhiss

 

Typ: Finns i fyra olika modeller med olika position på dörrar samt hissmotor.
Öppning: Finns olika dörröppningsalternativ. Exempelvis placering i golvhöjd, eller högre eller alternativ med flera olika dörrar med olika
Last: 50 kg till 300 kg beroende på modell.
Lyfthastighet: 0,20 m/s till 0,45 m/s beroende på modell.
Lyfthöjd: Beroende på era förutsättningar.
Stannplan: Beroende på era förutsättningar.
Styrsystem: Impulsstyrning.
Elanslutning: 400 V,3-fas, 10 A.
Drivsystem: Lindrift
Hisskorg: Finns olika modeller från B 300 mm (1000 mm) x D 320 mm (1000 mm) x H 600 mm (1200 mm) och större.
Schaktstomme: Självbärande vinkelprofil
Gejder: T-gejder för korg och motvikt

Hissen levereras med självbärande schaktstomme. Vi monterar hissen och därefter bygger Ni upp erforderlig schaktbeklädnad.

Matning 3-fas 400 V 10 A med säkerhetsbrytare skall finnas på av oss anvisad plats vid montagestart.

Elutrustning uppfyller gällande föreskrifter och märkning utföres enligt vår standard.

Kontakta oss eller se www.lifts.de/33-Home.html för vidare information om hissen.

Copyright (c) Bergslagens Tekniska Service AB. All rights reserved.