Bergslagens Tekniska Service AB


Hem        Om företaget        Kontakt        Anställda        Service        Bostadsanpassning        Hisslösningar        Dörröppnare / Spisvakter
» Flow II  |  Tangent II  |  Acorn  |  T-80  |  A-hiss  |  B-hiss  |  Homelift  |  Låglyft  |  Småvaruhissar

Hisslösningar


Flow II

Lösningen för dig som behöver en stolhiss i svängd trappa.
Tangent II

Rullstolshissen för raka trappor, inom- och utomhus.
Acorn

Stoltrapphiss för raka trappor ute och inne.
T-80

Hissen för rullstolar i svängda trappor.
A-hiss

Hiss i schakt för person- och rullstolstransport. Finns i olika storlekar och modeller för inom- och utomhusmontage.
B-hiss

Rullstolshiss utan schakt som passar både inom- och utomhus.
Homelift

Rullstolshiss som går genom taket.
Låglyft

Rullstolshissen för låga lyfthöjder.
Småvaruhissar

Hiss för transport av varor.
Copyright (c) Bergslagens Tekniska Service AB. All rights reserved.